Välkommen

www.beredskap.n.nu
styrelse@fhg-alpha.se

 

Länkar

Alpha

 

olycksfallsberedskap på event; service, trygghet, säkerhet

En medlem berättar..

 

En sjukvårdares vardag i Alpha

(Reflektion efter en endurotävling (2014)

Du är i beredskap under 6 h ibland upp till 10 h, någon gång 14 h.
När uppdraget börjar finns ingen fyrhjuling på plats, så nu gäller det att hitta 
ett alternativ dvs vara flexibel
Ett uppdrag pågår i ur och skur, i värme o kyla
När det händer något ska du ut i skogen, dagtid och i mörker, 
orientera oss fram till en skadad.
Du vet inte innan hur allvarliga skadorna är...
Men du vet att det är ditt ansvar att hjälpa personen och stabilisera situationen.
Att transportera ut den skadade från terrängen
till vår basplats eller hämtplats för ambulans, alternativt vägleda 
ambulanspersonal till platsen
Du samverkar med ambulans
och säkerställer transport ut ur skogen.
Sedan återgår du till bas och finns tillgänglig för nästa person som behöver hjälp.
Detta gör du ideellt, utan betalning
Som uppdragsledare har du dessutom rekat före och 
förberett dig själv och de som ska jobba

På uppdraget kan det också vara så att inget händer
och det är ju bra. Vi är de enda som helst skall vara arbetslösa
på ett uppdrag. Men, vi måste hela tiden vara beredda på
att något kan hända och då kunna hjälpa till. Det är vår uppgift.

Lite tokig måste jag nog vara

Hälsningar Lasse
Uppdragsledare o sjukvårdare

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)