Välkommen

www.beredskap.n.nu
styrelse@fhg-alpha.se

 

Länkar

Alpha

 

olycksfallsberedskap på event; service, trygghet, säkerhet

En ideell förening i vimlet på event!


 Första Hjälpen-gruppen Alphas sjukvårdare

Våra sjukvårdare har en första hjälpen-utbildning som är specifikt framtagen för att arbeta på event.

Våra sjukvårdare är utrustade med första hjälpen-material i vid mening bl.a. sårvård, avsnörande förband/tourniqe, splintar för fixering (SAM Splint eller dylikt), brännskadekompresser, olika lindor, hjärtstartare. Tält, bårar, fixeringsutrustning för nack-ryggskador m.m. tas med efter typ av event.

Våra sjukvårdare gör sin insats på ideell basis. De pengar som kommer in på olycksfallsberedskap används till att betala utgifter för arbetskläder, utbildning, utrustning etcetera. 

Första Hjälpen-gruppen Alphas värderingar

* Humanitet;  Vi arbetar för att minska lidandet oavsett vem det drabbar. I vår roll ska vi förmedla omtanke och respekt för individen. 

* Neutralitet; Vi ger alla likvärdig hjälp oavsett vem personen är och oavsett varför skador har uppkomit.

* Frivillighet; Det är frivilligt att ta emot den hjälp vi erbjuder.

* Oberoende; Vi står fast vid våra etiska värderingar vid samarbete med andra aktörer.

Första Hjälpen-gruppen Alphas vision

Vi erbjuder olycksfallsberedskap med grund i våra värderingar om humanitet och att opartiskt hjälpa den som behöver.

Vi är en plattform för de som vill använda sina kunskaper i första hjälpen till att göra en konkret insats för andra människor. 

Vi arbetar för att sprida service, trygghet och säkerhet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)