Välkommen

www.beredskap.n.nu
styrelse@fhg-alpha.se

 

Länkar

Alpha

 

olycksfallsberedskap på event; service, trygghet, säkerhet

Utbildning

Som ny medlem får du en utbildning som är specifikt framtagen för uppgiften som sjukvårdare på event. Här lär du dig allt från att ta hand om de som skadar sig eller behöver psykisk första hjälp, till att använda radio och förflytta skadade personer. Det brukar bli både roligt och lärorikt!

Första Hjälpen-gruppen Alphas utbildningsansvarige jobbar inom ambulanssjukvård och har lång erfarenhet av olycksfallsberedskap på event.

Utbildningen till sjukvårdare är uppdelad på flera tillfällen. Efter första utbildningsdagen kan du vara med på event som inskolning, tills du har gått klart övriga steg. Har du tidigare utbildning finns möjlighet till validering av vissa avsnitt.
Här är en sammanfattning av innehållet:

ABCDE
Strukturerat omhändertagande av skadad/sjuk enligt ABCDE-konceptet. Tryckförband, tourniqe m.fl. praktiska övningar.

Barn
Sätta i halsen & HLR. Andningsproblem. Bemötande av barn. 

Bemötande
Professionellt bemötande. Första hjälpen vid psykisk chock. Trygghetsskapande åtgärder.

Förflyttning
Träning av olika metoder för förflyttning av skadad/sjuk. 

Förgiftningar
Första hjälpen vid förgiftning inklusive droger.

Hjälparens hälsa
Rätt utrustad för uppdrag i olika miljöer, smittskydd m.m.

HLR för insatspersonal
Utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer för ”D-HLR”. 

Idrott fördjupning
Vanliga sjukdomar och skador under beredskap på idrottstävlingar. 

Mjukdelsskador och frakturer
Stukningar, frakturer (”benbrott”) etcetera. Metoder för fixering och förflyttning.

Situationsskador
Nedkylning, lokala kylskador, överhettning. Grundläggande om drunkningsolyckor.

Sjukdomar
Vanliga sjukdomar under arrangemang och i samhället i stort.

Säkerhet på arrangemang
Arbeta i folksamlingar. Vett och etikett vid användning av radio. M.m.

Vardagsskador
Mindre sår- och brännskador m.m.

Olycksfall
Olycksfall från topp till tå. Användning av spineboard/ryggbräda. 
Första hjälpen vid brand.

Vårdnivåer och prioritering
Prioritering av skadade. Första insats vid allvarlig händelse/stor olycka.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)